Жилищно градче „Ростов на Дон“

Възложител:

Министерство на отбраната на Руска Федерация

Местоположение:

Ростов на Дон, Русия

Период на реализация:

Декември, 1993 – Април, 1996

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен подизпълнител

Характер на работите

 • Работен проект, инженеринг и строителство “под ключ” на жилищно градче
 • Доставка и монтаж на материали, оборудване и обзавеждане съгласно изискванията на ДИН и СНиП
 • Довършителни работи: фасадни и интериорни
 • Прилежаща инженерна инфраструктура-мрежи и съоръжения
 • Благоустройство и озеленяване

Технически характеристики

 • 19 жилищни сгради с 1896 апартамента -117 373 м2
 • 2 детски градини за 120 деца всяка
 • Училище за 33 класа
 • Поликлиника за 330 посещения в смяна
 • Търговски и културен център
 • Mагазини,банка и др.вградени помещения в жилищните сгради
 • Благоустройство – улици, площадки – 65 000 м2
rostov cover