Покана за участие в информационна среща по проект „Конкурентоспособност на „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“

logos 01
pokana08112019