АМ “ Европа “ участък между Драгоман и Сливница

Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

Изпълнител ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА – СЕВЕР“ Партньори: „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, „Главболгарстрой“ АД, „Главболгарстрой интернешънал“ ЕАД Консултант/Инженер по договора ДЗЗД „ТЕС Консулт“Партньори: „СТРОЛ 1000“ АД, „ТРИ-ЕС“ ЕООД, „ЕКСПЕРТ ДЕСИЖЪНС“ ООД Източници...