11 май - 2023

Опазване на историята и културата, от 1969 г. до днес

Ръководили сме и сме финансирали изграждането и реставрацията на повече от 20 църкви, музеи и паметници на културата, включително Атонския манастир в Гърция, Центъра за православно наследство в Переделкино и римската крепост от четвърти век Цари Мали град.