Вентилация

НАКРАТКО

„Климатех” е дъщерно дружество на „Главболгарстрой“, специализирано в изграждането на системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), гарантиращи комфорт на обитаване през цялата година.

Продуктите за ОВК на „Климатех“ се използват в цяла Европа и са намерили своето приложение в много от нашите проекти за търговско, болнично, хотелско, жилищно и инфраструктурно строителство.

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

Нашият екип от висококвалифицирани от експерти, които ще реализират Вашия проект за вентилация навреме, в рамките на бюджета и при спазване на най-високите стандарти за качество.