НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Предприемаческият дух, постоянното желание за усъвършенстване и корпоративните ни ценности – качество, ангажираност и доверие, са движеща сила в нашата работа.

Качество

За да постигнем най-безопасната и устойчива инфраструктура за бъдещето, избираме само най-добрите технологии, продукти и партньори.

Ангажираност

Имаме ангажимент към своите служители, проекти и към бъдещето, което градим. Вярваме в справедлива и открита конкуренция и ще работим с партньори, които споделят нашите ценности.

Доверие

Гордеем се с надеждните и коректни отношения, които градим със своите служители, доставчици, подизпълнители и клиенти и спазваме всички условия за поверителност на информацията, с която работим.

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Изграждане на един по-добър свят

ГБС е социално отговорна компания и приемаме много отговорно ролята си за развитие на нашето общество.

ЕКОЛОГИЧНА, СОЦИАЛНА И УПРАВЛЕНСКА СТРАТЕГИЯ (ESG)

ГБС и бъдещето

Екологично и социално отговорните инициативи определят нашето бъдеще.