Устойчивост

Защото Земята не е наследство от нашите предци. Взимаме я на заем от нашите деца

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Ние следваме стратегия за устойчиво развитие във всичко, което правим. Спазваме екологичните стандарти и сме лидери в отговорното, ориентирано към бъдещето строителство.

Проектите ни са изградени така, че да изпълняват дълго своите функциии да подобряват живота на хората. Стремим се да използваме по-малко ресурси и да постигнем нисък екологичен отпечатък. Работим с партньори, които споделят нашите ценности.

Строителната индустрия има съществена роля за постигане на глобалните цели за устойчивост и ние, в „Главболгарстрой“ се стремим да сме в крак с последните иновации в технологиите, продуктите и процесите.

Следим отблизо и спазваме всички политики на ЕС в областта на устойчивото развитие. Офисът ни в Брюксел и членството ни в национални, европейски и други международни асоциации ни дават възможност да участваме активно и в тяхното разработване.

ВЕРИГА НА ДОСТАВКИ

За да постигнем кръгова икономика и високи резултати във всичко, което правим, избираме доставчици и партньори със сходни екологични ценности.

Приели сме за своя мисия и отговорност да разясняваме на клиентите си ползите от въвеждането на мерки за енергийна ефективност и употребата на енергийно ефективни машини и технологии.
УСТОЙЧИВОСТ В ДЕЙСТВИЕ

Енергоспестяваща пяна за нежилищни сгради

В партньорство с водещи европейски университети разработваме нова енергоспестяваща пяна за нежилищни сгради.

Многофункционалната пяна NRG има за цел да постигне 25% по-добър изолационен капацитет и поне 10% по-висок капацитет за съхранение на енергия.

Мобилно съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци

За да покажем как чрез кръговата система строителните отпадъци могат да имат повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на енергията, изграждаме мобилно съоръжение за производство на висококачествени вторични продукти и материали.

Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води Габрово, носител на награда

Ръководихме проектирането и реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води в Габрово, България.

Проектът беше обявен за „Екологична водна инфраструктура на годината“ на наградите „Инфраструктура България“ за 2016 г.

КОНТАКТИ

Интересувате се от нашите услуги? Искате да научите повече за нашите проекти? Има много начини да се свържете с нас.