Корпоративна социална отговорност

Изграждане на един по-добър свят

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

„Главболгарстрой“ е социално отговорна компания и приема сериозно ролята си в обществото.

Наръчник по социална отговорност
НАШАТА РАБОТА В ОБЩНОСТТА
1 2
ЕТИЧЕН КОДЕКС

Продължаваме да затвърждаваме лидерската си позиция чрез иновативно управление във всички корпоративни направления. Ние не просто следваме най-новите тенденции в строителния бранш – ние ги създаваме.

Тъй като вярваме, че успехът може да бъде изграден само на основата на честност, почтеност и най-високо качество на услугите за нашите клиенти, партньори и обществото като цяло, създадохме Етичен кодекс, който очертава ангажимента ни към утвърждаването на тези ценности.

Етичен кодекс
Нашата политика
НАШАТА ПОЛИТИКА