Представителство във Виена

Разгръщаме пълния потенциал на партньорствата

Представителство на Главболгарстрой във Виена

Водени от постоянния стремеж към иновации в строителството и с цел да достигнем до още по-широк кръг от представени в Западна Европа бизнеси и организации със сходни принципи и цели, през 2023 г. открихме представителство на компанията в австрийската столица.

Посредством представителството на Главболгарстрой във Виена, ние не просто работим за утвърждаване на вече съществуващите партньорства на компанията с бизнеси, доставчици и лидери в сектора, но и се стремим към създаването на академични такива. Сътрудничеството с научната общност, бизнеса и с организации с визия за бъдещето е от особена важност за компанията, като защо насочваме усилията си в посока на съвместната работа за насърчаване на напредъка в индустрията и подобряване на бизнес средата.

Павел Валоджка

„Главболгарстрой е синоним на качество, точност и надеждност. Разширяването на европейското присъствие във Виена – търговският център на Европа, седалище на много международни организации, град световно известен като „вратата между Изтока и Запада“ – ще укрепи водещата позиция на Главболгарстрой като модерна и иновативна корпорация и ще доведе компанията и нейните партньори към нови върхове в бизнеса.“

Павел Валодзка, Представител на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ във Виена
СЪБИТИЯ

През август 2023 г. представители на Главболгарстрой и Виенския икономически форум подписаха споразумение за сътрудничество, в рамките на което международната организация ще създаде свое представителство в централата на Главболгарстрой в столицата. Офисът ще работи за задълбочаване дейността на организацията в страната спрямо общата им стратегия за насърчаване на регионалното икономическо сътрудничество.

Партньорството на строителния холдинг с международната организация идва в отговор на усилията на Главболгарстрой за изграждане на ефективни партньорства, които работят целенасочено за подобряване на бизнес средата в България, увеличаване на преките чуждестранни инвестиции и стимулиране на академичните и индустриални партньорства.

Главболгарстрой, през своето представителство във Виена, участва в ключови дискусии на Годишната регионална конференция на Eurogas, която се проведе в Словения през март 2024-та. Конференцията, която традиционно проследява предизвикателствата и възможностите в газовия сектор, постави акцент върху критичните теми за гарантиране доставките на природен газ и насърчаване на декарбонизацията.

СИНЕРГИЯ

Работата, ценностите и визията за бъдещето ни срещнаха с организации като Виенския икономически форум (VEF), където председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ е и член на Борда на директорите на организацията .

Павел Валоджка
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Свържете се с нас за повече информация относно нашето представителство във Виена, дейността ни или установяването на партньорство.

Павел Валодзка
Представител на Главболгарстрой във Виена
vienna-office@gbs-bg.com