Зърнохранилища

НАКРАТКО

Изграждането на модерни и високотехнологични зърнохранилища осигурява надеждно и дългосрочно съхранение на зърното при оптимално запазване на качеството на продукта.

„Главболгарстрой“ предоставя пълна гама от проектиране и строителство на различни видове комплекси – зърнохранилища, метални силозни клетки, плоски складове, доставка и монтаж на оборудване, пълна автоматизация на процесите, интеграционни процеси в предприятието, изграждане на съпътстваща инфраструктура (лаборатории, пътища, автовезни, помпени станции за противопожарни нужди, жп коловози, външни ел. захранвания, видеонаблюдение, вертикални планировки), въвеждане в експлоатация и обучение на персонала.
НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

Ние ви предоставяме специализиран екип от експерти, които ще осъществят вашия проект за съхранение на зърно навреме, в рамките на бюджета и според най-високите стандарти за качество.