Партньорства

Формираме бъдещето на строителството

Избираме своите партньори така, че да работим за развитието на строителния бранш и внедряването на иновативни и устойчиви решения.

ПАРТНЬОРСТВА С ОРГАНИЗАЦИИ

Партнираме си с водещи организации и асоциации, за да подкрепяме проекти в целия ЕС и да инициираме дебати по важните за сектора теми.

Членуваме в организации като Build Europe (базирана в Брюксел), IPLOCA (базирана в Женева), Германско-българската промишлена и търговска камара, Българската строителна камара и AmCham Bulgaria.

Заедно подкрепяме строителния бранш, като защитаваме каузи и обществени проекти в Европа, участваме в обществени дебати и насърчаваме устойчивостта и иновациите.

ПАРТНЬОРСТВА С ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Работим с водещи технически университети и образователни институции в Европа по изследователски и развойни проекти в областта на технологичните, продуктовите и оперативните иновации.

Проектите, по които работим в момента:
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

Проект NRG-STORAGE

 

КРЪГОВ МОДЕЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ:

Проект MOBICCON-PRO

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

Проект NRG-STORAGE

Разработваме иновативна енергоспестяваща пяна за нежилищни сгради в партньорство с Техническия университет в Дармщад (Германия), Технологичния университет в Делфт (Холандия), Центъра по физика на материалите (Испания) и представители на промишлеността от Западна Европа.

Многофункционалната пяна NRG има 25% по-добър изолационен капацитет и поне 10% по-голям капацитет за съхранение на енергия. Освен това, стойността й е с поне 15% по-ниска от тази на настоящите европейски решения.

Проектът NRG-Storage се финансира по европейска програма „Хоризонт 2020“.

КРЪГОВ МОДЕЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ:

Проект MOBICCON-PRO

В партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, Датския технологичен институт, CY Cergy University в Париж и партньори в България, Сърбия и Белгия, планираме да изградим иновативно мобилно съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци и производство на висококачествени вторични продукти и материали.

Целта е да се разработи, пусне в експлоатация и демонстрира как една кръгова система в Югоизточна Европа (ЮИЕ) ефективно управлява отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР) и спомага за предотвратяване образуването на отпадъци, като същевременно работи за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване на енергия и депониране.

Проектът MOBICCON-PRO сефинансира по европейска програма „Хоризонт 2020“.

БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВА

Ангажиментът ни да изграждаме и поддържаме силни бизнес партньорства е ключова част от нашата корпоративна култура.

Ето защо си партнираме с водещи компании и институции във и извън строителния сектор.