НАШИТЕ УСЛУГИ

Свързваме градове, държави и континенти и осигуряваме възможност за мобилност, като строим пътища, летища и жп гари.

Създаваме общности и даваме възможност на всеки да оползотвори максимално добре времето си, като изграждаме жилищни сгради, хотели и най-съвременни търговски и спортни  съоръжения.

Вдъхновяваме умовете на днешния ден, като осигуряваме най-иновативните и устойчиви обществени, търговски и офис пространства.

Поддържаме основите на обществото и даваме тласък на икономиката, като изграждаме лечебни заведения, фабрики, енергийни тръбопроводи и съоръжения за обработване на отпадъци.

ПРЕГЛЕД НА УСЛУГИТЕ

Вдъхваме живот на вашите инженерни идеи

Офис сгради

Вижте повече

Жилищно строителство

Вижте повече

Лечебни заведения

Вижте повече

Водна инфраструктура

Вижте повече

Вентилация

Вижте повече

Реставрации

Вижте повече

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ

ГБС обхваща целия жизнен цикъл на строителните проекти – от създаване на концепция, планиране, оценка и проектиране, до строителство, управление, експлоатация и поддръжка.

За да постигнем най-безопасната и устойчива инфраструктура за бъдещето, инвестираме само в най-добрите технологии, експерти и производствени и тестови съоръжения.

Следваме стратегия за устойчиво развитие, спазваме екологичните стандарти и отстояваме своята водеща роля в отговорното, ориентирано към бъдещето строителство.