Представителство в Брюксел

В челните редици на европейската политика

Представителен Офис на Главболгарстрой в Брюксел

През 2019 г. открихме представителство на компанията в Брюксел, за да дадем своя принос за взимане на ключовите решения и разработване на политиките на ЕС в областта на устойчивото строителство и инфраструктурата.

Провеждаме и участваме в редовни събития и дебати с важни европейски институции и лидери в бранша, за да превърнем новите идеи, решения и модерни технологии в пилотни проекти, осигуряващи по-проспериращо бъдеще за Европа.

СЪБИТИЯ

Откриването на представителен офис на „Главболгарстой“ в Брюксел през 2019 г. съвпадна с 50-ата годишнина от основаването на компанията и постави основите за едно по-ефективно участие на компанията в диалога за бъдещето на строителния сектор на европейско ниво.

През 2021 г., съвместно с EurActiv, работихме по темата за въздействието на пандемията върху региона на Югоизточна Европа и зеленото възстановяване след пандемията; възстановяване, поставящо началото на ново разбиране за сградите и процесите в строителството. В рамките на събитието (Ново)изграждане на Европа: Пред какви предизвикателства са изправени държавите членки?, в което участие взеха лектори от европейските институции, представители на индустрията и други заинтересовани страни, бяха засегнати ключови въпроси, свързани с новите икономически и екологични предизвикателства пред строителния сектор в Югоизточна Европа.

През юни 2022 г., в рамките на работна визита с „Камара на строителите в България“ в Европейския парламент, обсъдихме темата за дигиталните и иновационни предизвикателства пред строителния сектор и възможностите за трансформация в контекста на Европейската зелена сделка. Събитието събра представители на Европейския парламент, Европейската комисия, европейската и българска строителни индустрии, бизнеса и академичните среди.

През март 2024 г. участвахме в конференция на тема „Енергийна сигурност – основа за развитие на европейската индустрия и ролята на България“ в сградата на Европейския парламент в Брюксел. В панела, посветен на свързаността на енергийните мрежи и ролята на България в региона, представихме енергийните строителни проекти на „Главболгарстрой“ и стратегията на компанията за внедряване на иновации.

СИНЕРГИЯ
През тези години на дейност в Брюксел си сътрудничихме с Build Europe, Европейската платформа за строителни технологии (ECTP) и Европейския съюз за чист водород (създаден от Европейската комисия), наред с други.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Свържете се с нас за повече информация относно нашия офис в Брюксел, дейностите в ЕС или установяването на партньорство.

Пламена Ненкова
Ръководител на представителството
brussels-office@gbs-bg.com