РАБОТА И СТАЖ В ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

Запознайте се с актуалните работни и стажантски позиции в корпоративната ни група и станете част от екипа на Главболгарстрой.

Експерт по безопасност и здраве (Пирдоп)

Фирма „Главболгарстрой“ АД търси да назначи Експерт по безопасност и здраве за строителен обект на Дружеството: ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: Оценява и осигурява съответствието на наложените практики в Дружеството с изискванията на действащото българско и европейско...

Технически ръководител в строителството (Пловдив)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Висше /средно строително образование Квалификация-строителен инженер/специалист Специалност ПГС , ССС или др. в областта Опит като технически ръководител в строителството Компютърна грамотност-добро ниво обслужващо длъжността Познаване на...

Специалист ПТО в строителството (София)

Фирма „Главболгарстрой“ търси да назначи Специалист ПТО в строителството, който да отговаря единствено за подготовката на техническите предложения към офертите (плик №2): ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Висше техническо или строително образование Професионален опит - не...