Новини
10 ное. 2023

Дружество, специализирано в изграждането на фотоволтаици, става част от корпоративната група на Главболгарстрой

„Солар Джи“ АД става част от холдинговата структура на Главболгарстрой от този месец. Специализирано в изграждането на фотоволтаични паркове и системи, „Солар Джи“ ще допринесе за внедряването на най-добрите и високотехнологични строителни практики в изпълнението на проекти и системи за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Създадено през 2022 г., „Солар Джи“ изпълява проекти за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали. Благодарение на висококвалифицирания си екип, през изминалата година и половина, компанията реализира проекти с обща инсталирана мощност над 3 700 кW.

Сред проектите на „Солар Джи“ са изпълнени и въведени в експлоатация фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди и продажба в различни райони на страната. Инсталираните мощности на изпъленените до момента проекти на дружеството варират  370 до 1 000 kWp, като системите са съобразени едновременно със спецификите на околната среда и изискванията на инвеститорите, типовете конструкции и целевия капацитет.

В портфолиото на дружеството влизат фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди в с. Белчин, две електроцентрали с покривна и наземна конструкции в гр. Ямбол и инсталирани мощности от 700 и 1 000 kWp, електроцентрала за собствени нужди и продажба с мощност от 500 kWp в София и др.

„Солар Джи“ заема своето място в холдинговата структура на Главболгарстрой под шапката на „ГБС Енерджи Сълюшънс“ ЕАД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД. Стъпката идва в отговор на усилията на Главболгарстрой за подобряване на енергийната ефективност на инвестиционни проекти на компанията, в унисон с нарастващите изисквания за постигане на по-висок дял на възобновяемите източници в общото потребление на енергия в Европа.