Новини
05 юни 2024

Главболгарстрой направи демонстрация на иновативни техники за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване

Международният екип на научноизследователския проект MOBICCON-PRO посети строителната площадка на Немското посолство в София

 

Като сериозна стъпка в посока устойчиво строителство, българската компания Главболгарстрой ръководи финансиран по европейската програма „Хоризонт Европа“ научноизследователски и развоен проект - MOBICCON-PRO. Проектът се фокусира върху иновативни подходи за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване, като по този начин налага нов стандарт в сектора. Наскоро Главболгарстрой бе домакин на среща в София на международния екип на консорциума, ангажиран с реализацията на MOBICCON-PRO, като събитието протече под формата на семинар на строителната площадка и мястото за разрушаване на старата сграда на немското посолство в София.

Основна тема на семинара бяха практиките за селективно разрушаване, които са важен етап в обработката на материалите от бившето Посолство, преди те да бъдат рециклирани на площадката на инсталацията на MOBICCON-PRO. Текущите дейности по разрушаване са част от цялостната концепция на проекта, която се стреми да разработи ефективни кръгови решения за намаляване на потреблението на суровини в строителната индустрия.

Присъстващите, сред които строителни инженери, строителни мениджъри и архитекти, започнаха деня с инструктаж по безопасност, който да гарантира безпроблемната обиколка на обекта. Екипът се запозна с процеса по разрушаване отблизо, който е решаваща фаза в проекта за строителство на ново посолство и паркинг. Обезопасителното рамково скеле и въведените мерки за безопасност са в основата на ангажимента на Главболгарстрой за спазване на високи стандарти в работния процес.

Особено интересна беше демонстрацията на тежката техника, която показа усъвършенстваните процеси и технологии, използвани от компанията. Представителите на консорциума наблюдаваха как мобилният кран и багерът изпълняват основни задачи по отделяне на армировка от бетон и транспортиране на материалите до специализираната инсталация за рециклиране.

На строителната площадка, гостите се запознаха и с щателния процес на разрушаване и селекттиране. От демонтиране на инсталации, до разрушаване на зиданите стени, всяка стъпка на проекта е внимателно планирана, за да намали генерираните отпадъци и да оптимизира възможностите за рециклиране.

На последния етаж на сградата, участниците, сред които водещи университети и изследователски центрове от България, Сърбия, Дания и Франция, наблюдаваха приложението на оборудване като стенорезна машина и режещ робот. Тези най-съвременни машини демонстрираха прецизното и безопасно разделяне на конструктивните елементи и модерния подход на компанията към процеса на разрушаване на сградата на Посолството.

След посещението на обекта, срещата продължи в офиса на Главболгарстрой за обсъждане на напредъка по проекта. Бяха представени подробни доклади за различните дейности, фокусирани върху създаването на регионален териториален кръгов център, селективни практики за разрушаване, пилотно третиране на oтпадъци от строителство и разрушаване и разработването на иновативни строителни продукти. Дискусиите подчертаха значението на споделянето на опит между страните, като предишни посещения бяха организирани от Датския технологичен институт в Копенхаген. Тези съвместни усилия са от решаващо значение за успешното изпълнение на проекта MOBICCON-PRO и за обмена на експертен опит за намаляване на екологичния отпечатък от строителните дейности.

Семинарът на строителната площадка на Германското посолство в София подчерта лидерството на Главболгарстрой в практиките за устойчиво строителство. Чрез демонстриране на иновативни техники за рециклиране и насърчаване на съвместни усилия, това събитие беше още една стъпка в посока към по-зелено бъдеще на строителната индустрия в България и региона на Югоизточна Европа.