Новини
05 юли 2023

Главболгарстрой подкрепя Г-7 инициативата на Build Europe: „Достъпните жилищни имоти са крайъгълният камък на стабилното общество“

Такамацу, Кагава (Япония), 5 юли 2023 г.

Дни преди срещата на министрите на регионалното/градско развитие на страните от Г-7, която ще се проведе в края на тази седмица в Япония, Главболгарстрой Холдинг, като член на асоциацията Build Europe, участва в международна пресконференция с президентите на основните жилищни асоциации в ЕС, за да подкрепи инициативата на Build Europe „Достъпните жилищни имоти са крайъгълният камък на стабилното общество“. Инициативата цели да предупреди правителствата от страните от Г-7 за глобалната жилищна криза и предизвикателствата, които я съпътстват. 

Събитието – водено от Марк Пиджън, президент на Build Europe – се фокусира върху неизбежната социална криза вследствие на ескалиращата недостъпност на жилищата във всички страни от Г-7, оставяйки много домакинства без възможност да посрещнат основна необходимост. 

Втората основна тема, засегната по време на събитието, е сериозното предизвикателство, пред което ще се изправят правителствата, тъй като световното население ще продължава да нараства и застарява през следващите години. В светлината на тези опасения, Марк Пиджън предложи задълбочена оценка на настоящата и бъдеща ситуация и разработване на стратегически подход за справяне с тези предизвикателства. Пиджън подчерта още, че ситуацията с жилищните имоти не бива да се разглежда изолирано, а да бъде интегрирана в по-широката глобална политика и визия. 

Марк Пиджън посочи, че светът се нуждае от повече жилища, за да отговори на демографските промени и нарастващите миграционни потоци, причинени от войната, бедността и изменението на климата. Той отбеляза, че предлагането на жилища е недостатъчно и имотите не са достъпни, тъй като през последните повече от 10 години цените са се покачили значително и с темпо, по-високо от това на доходите.

Пиджън призна, че темата е сложна и заложи рамка, която да послужи за основа за разработване на ефективни решения на глобално ниво:

  • Липса на площи за застрояване: колкото по-рядък е един продукт, толкова по-скъп е той;
  • Повишаване на лихвените проценти, което дава незабавно отражение върху платежоспособността на купувачите, както и допълнителен разход за строителите;
  • Данъчната тежест, приложена към жилищата;
  • Недостатъчно предлагане, въпреки нарастването на населението;
  • Недостатъчен ръст на доходите на домакинствата спрямо ръста на цените на жилищата. 

„Правителствата от Г-7 трябва да имат предвид, че достъпните жилищни имоти са крайъгълният камък на стабилното общество“, каза Пиджън и подчерта, че правителствата на Г-7 следва приоритетно да обсъдят начини и средства за разрешаване на кризата с достъпните жилища и да се подготвят за едно предизвикателно бъдеще.