Новини
18 окт. 2023

Главболгарстрой представи приноса си за енергийната трансформация и независимост на България и региона на Югоизточна Европа

На форум в Брюксел бе коментирана и ролята на бизнеса при формирането на бъдещия облик на енергийния сектор

 

Като единствен представител на частния сектор в дискусията за енергийната трансформация и независимост в Югоизточна Европа на конференцията „EastMed & Southeast Europe“, Пламена Ненкова, заместник изпълнителен директор в Главболгарстрой, подчерта важната роля на бизнеса за формирането на бъдещия облик на сектора.

По време на събитието, организирано от Делфи икономически форум в Брюксел, Ненкова, която ръководи международните отношения и бизнес развитие в ГБС, представи енергийните проекти, по които компанията работи от десетилетия. Обърнато бе внимание на водещата роля на Главболгарстрой през годините по отношение на реализирането на мащабни стратегически инфраструктурни проекти в България и региона на Югоизточна Европа.

Алина Инайе, съветник на президента на German Marshall Fund (САЩ) - GMF Хедър Конли; Йорго Чацимаркакис, главен изпълнителен директор на Hydrogen Europe; Каталин Добрански, старши директор – иновации, финанси и фискални въпроси ECSA; Базил Гавалас, управляващ партньор Milhous Associâtes Consultancy and Development Corporation (Модератор); Пламена Ненкова, Заместник изпълнителен директор „Международни отношения и бизнес развитие“ в „Главболгарстрой Холдинг“; Матео Фумерио, Европейската комисия; Д-р Атанасиос Дагумас, президент на Регулаторния орган за енергия, отпадъци и води (RAE WW);

В рамките на дискусията Ненкова отбеляза, че междусистемна газова връзка България – Сърбия (IBS) - реверсивната връзка, която ще свърже националните газопреносни мрежи на двете държави – е от ключово значение за диверсификацията на газовите доставки на Република Сърбия и региона като цяло. Тя сподели още, че компанията е успяла да изгради 62-километровия газопровод, заедно с всички прилежащи технологични съоръжения, включително арматурни възли, канализационни съоръжения, газоизмервателни станции и други, само за седем месеца и той ще бъде пуснат в експлоатация именно преди началото на отоплителния сезон.

ГБС е главен изпълнител и на трите проекта по разширение на капацитета на ПГХ „Чирен” – подземна, надземна и свързваща инфраструктура. ,,Този проект е насочен към удвояване капацитета на единственото газохранилище на територията на България, което има съществена роля за функционирането и конкуренцията на регионалния газов пазар, както и за осигуряване допълнителна гъвкавост на газопреносните системи на регионално ниво, същевременно превръщайки България в още по-значим фактор на Балканите“,  посочва Ненкова и допълва, че в последните няколко години компанията е работила и по други ключови за енергийната карта на страната проекти като модернизацията на компресорните станции в североизточна и северозападна България, с чиято реализация се постига и значим екологичен ефект.

,,Сред енергийните проекти с важен екологичен аспект, които компанията изгради през последните години, са модернизацията на компресорните станции на територията на страната, осигуряващи природен газ във всички посоки. По проектите работихме с дългогодишните си партньори, осигуряващи газотурбо компресорни агрегати с ниски емисии Solar Turbines - дъщерно дружество на Caterpillar. С интегрирането на 17 от тях по газопреносната мрежа на „Булагратрансгаз“, ние допринесохме за намаляване на вредните емисиите, генерирани от предишните, вече изведени от експлоатация руски машини, с близо 30%“.

Отново в посока зелена трансформация в сектора, миналия месец във Вашингтон Главболгарстрой, в сътрудничество с американските технологични гиганти Solar Turbines (Caterpillar) и Honeywell, италианската Pietro Fiorentini и българския национален газопреносен оператор БТГ, подписаха меморандум за разбирателство за пилотен проект за водородна технология в газохранилището в Чирен. Официалното подписване на меморандума за разбирателство постави началото на иновативния проект за производство и използване на зелен водород, който да отговори на технологичните нужди на подземното газохранилище.

По време на дискусията, Ненкова също така изрази и увереност, че бизнесът може да бъде стабилен партньор на държавата и правителството в изпълнението на важни и стратегически проекти.  Тя отбеляза готовността на компанията да бъде инвеститор в  проекти, които могат да допринесат за енергийния преход и независимост на страната. ,,Вярвам, че България има голям потенциал да разшири производството на енергия, като тук говорим за водород, за ядрена енергия, за възобновяеми енергийни източници и хидроенергия. Ядрената енергия бе спомената в дискусията по-рано днес като възможно решение за постигане на крайната цел за зелен преход, а България е ядрена държава от десетиления.“

Това е поредното издание на East Med & Southeast Europe в Брюксел, организирано от Делфийския икономически форум. Събитието има за цел да даде гласност на теми от голямо значение в региона, насърчавайки колаборация между всички ангажирани страни на европейско равнище.