Новини
18 дек. 2020

„Главболгарстрой“ става член на Международна асоциация на предприемачите в областта на наземните и офшорните тръбопроводи (IPLOCA)

На заседание на Борда на директорите на Международна асоциация на предприемачите в областта на наземните и офшорните тръбопроводи (IPLOCA), проведено на 11 декември 2020 г., „Главболгарстрой Интернешънал“ АД бе одобрен за член на организацията.

Със своите членове от повече от 40 държави, IPLOCA се гордее, че представлява над 250 от водещите компании в областта на сухопътната и офшорната строителна индустрия в световен мащаб.

Създадена през 1966 г., Асоциацията представлява организация с нестопанска цел, чиято мисия е да подпомага членовете си посредством предоставянето на форум за споделяне на идеи, ангажиране на индустрията и нейните заинтересовани страни, като по този начин създаде условия за улесняване на бизнес възможностите и насърчаване на най-високите стандарти в тръбопроводната индустрия. Асоциацията допринася за насърчаване сътрудничеството по отношение гарантирането на справедливо споделяне на рисковете и ползите, като същевременно поставя акцент на поддържането на най-високи стандарти за здраве и безопасност, качество и грижи за околната среда и хората.