Новини
15 дек. 2023

Кръговата икономика в строителството – във фокуса на дискусиите от всички заинтересовани страни

Темата за „Кръговата икономика в строителството – актуални тенденции в Европа и България“ бе основен фокус на дискусията по време на конференцията, която се проведе на  12 декември 2023 г. в Българската търговско-промишлена палата. Събитието бе организирано от Института за икономическа политика, Главболгарстрой Холдинг и Университета по архитектура, строителство и геодезия, които са част от консорциума по проект “MOBICCON-PRO”, в сътрудничество с БТПП.

Събитието събра представители на държавните институции и местните власти, експерти от строителния бранш и бизнеса, представители на академичните среди, браншови асоциации и неправителствени организации. Фокусът на дискусиите бе насочен към възможностите за ефективно управление на отпадъците от строителство и разрушаване на национално и местно ниво и производството на висококачествени рециклирани строителни материали и продукти, които да бъдат върнати обратно в строителния процес и на пазара.

Конференцията бе официално открита от г-жа Албена Ангелова, Изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ и упълномощен представител на консорциума “MOBICCON-PRO”, която приветства гостите и сподели, че за постигането на кръгова икономика в строителството се изискват целенасочени и постоянни усилия от всички заинтересовани страни в сектора. „Трябва да работим за това сградите и съоръженията да бъдат разрушавани по нов начин – селективно, да сортираме строителните отпадъци на строителната площадка, да ги транспортираме до инсталациите за рециклиране и да извървим целия път на тази преработка до крайния продукт, който да се върне на пазара“, каза в своите откриващи слова г-жа Ангелова. Участие в откриването на конференцията взе и заместник-министъра на околната среда и водите г-жа Ренета Колева, която сподели, че отпадъците от строителство и разрушаване са определени като приоритетна област в Националната стратегия за кръгова икономика и изтъкна, че  строителният бранш има водеща роля за прехода към кръгова икономика чрез разработване и прилагане на ресурсно-ефективни решения, които да доведат до намаляване на отпечатъка от дейността му върху околната среда и климата. Като домакин на събитието г-н Владимир Томов, Председател на Съвета по инвестиции при БТПП, също приветства аудиторията и поздрави българския строителен бранш за разработването на ефективни проекти и решения в сферата на кръговата икономика.

В рамките на първия панел от конференцията участие взеха представители на местните власти в лицето на г-жа Надежда Бобчева, Заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“ към Столична община; г-н Трайко Младенов, Кмет на Община Костинброд; заместник-кмета на Община Монтана г-н Диман Георгиевг-н Радостин Ялъмов, зам.-кмет на Община Сливница; управителят на Общинско предприятие “Регионален център за управление на отпадъците към Община Самоков; г-н Боян Пешич, който бе представител на Община Пирот и г-жа Ирена Петкова, Директор на РИОСВ-София. Участие взе и директора на ОП „Регионален център за управление на отпадъците на общините. Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман" г-н Кирил Поповянски.

Кметовете на общините се съгласиха, че местните власти имат водеща роля в усилията за насърчаване на кръговата икономиката в строителството и изразиха увереност, че подкрепата на общините и предоставянето на възможности за тестване на инсталации за рециклиране са особено важни при реализацията на проекти като “MOBBICON-PRO”. От своя страна директорът на РИОСВ-София г-жа Ирена Петкова изрази увереност, че проектът ще демонстрира спешната нужда от ефективното въвеждане на принципите за кръгова икономика по отношение на събирането и оползотворяването на строителните отпадъци.

В рамките на втория панел бяха разгледани различни теми свързани с развитието на кръговото строителство на европейско и национално ниво. Със зелените политики и решения за устойчиво управление на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване в София ни запозна г-жа Лилия Ангелова-Колева, Директор на дирекция ''Планиране и управление на дейностите по отпадъци“ в Столична община. Представяйки визията за устойчивост в кръговото строителствоДимитър Копаров, директор „Организационна политика“ в КСБ сподели, че кръговата икономика в строителството включва проектиране, изграждане и експлоатация на структури с фокус върху минимизиране на отпадъците, повторното използване на материалите и максимизиране живота на сградите. От своя страна доц. д-р инж. Румяна Захариева, Ръководител на катедра „Строителни материали и изолации“ в УАСГ сподели своето убеждение, че продуктите от преработени строителни отпадъци са основните градивни елементи на кръговата икономика в строителството. Темата за кръговото строителство бе разгледана и от гледна точка на статистиката, като д-р инж. Гергана Чешмеджиева, Началник на отдел "Сметки в околната среда и енергетиката" в НСИ представи успешно осъществения от НСИ проект за подобряване на данните за кръгова икономика и изрази желание за по-тясно сътрудничество между всички заинтересовани от темата страни. В края на панела г-н Жером Радтка, Експерт по техническите и екологичните въпроси в Европейската федерация на строителната индустрия - FIEC се включи онлайн от Брюксел, за да сподели, че кръговото строителство активно се развива, но преходът към пълноценна кръгова икономика в ЕС все още е възпрепятстван от редица пречки, като например липсата на регулаторни изисквания, които могат да стимулират търсенето на кръгови подходи или липсата на стандарти за използването на вторични материали.

В рамките на третия панел от конференцията Пламена Ненкова, Заместник изпълнителен директор „Стратегии, комуникации и международни отношения“ в „Главболгарстрой Холдинг“ представи напредъка по международния изследователски проекта „MOBICCON-PRO“,  финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на ЕС и насочен към разработването на иновативни решения за производството на висок клас рециклирани строителни материали. Добрите практики в сферата на кръговото строителство от Белгия и Дания бяха представени от Федерико Блей, Консултант по иновации, конкурентоспособност и устойчивост в IDEA Consult, Брюксел и д-р Стефания Бутера, Старши специалист по третиране на отпадъци от строителство и разрушаване и кръгова икономика в Датския технологичен институт. Аудиторията имаше възможността да се запознае и с визията за устойчивост и рециклиране с гарантирано качество, която представи Мартин Цар, Генерален мениджър на Европейската асоциация по качество на рециклирането в своето видео обръщение.

В следобедния панел посветен на възможностите за зелено финансиране г-н Владимир Томов направи кратък преглед на инвестициите за кръгова икономика в Българияг-жа Силвия Горанова, Мониторинг експерт в ELMEN EEIG представи възможностите за финансиране на проекти в сферата на кръговата икономика по програма LIFE, а д-р Кирил Величков, Директор "Европейски проекти и  финансови инструменти" в ОББ представи каква е ролята на финансовите инструменти на ЕС за насърчаване на зелените и кръгови бизнес модели.

Конференцията завърши с панел, имащ за цел да потърси синергия и пресечни точки с други европейски иновативни проекти за кръгово строителство. Г-н Тодор Младенов, Изпълнителен директор на “София Тех Парк” представи проект, който осъществяват в момента и предоставя възможност за възприемане на добри практики от Южна Корея в сферата на цифровата трансформация в строителната индустрия в България. Целите и дейностите на проектът REDOL, финансиран по програма "Хоризонт Европа“, бяха представени онлайн от г-н Никита Гула, Инженер-проектант в отдел "Технология на бетона" на Асоциацията на немските циментови заводи.

Представените теми на конференцията предизвикаха интерес сред аудиторията и доведоха до ползотворни дискусии. Участниците се обединиха около посланието, че за да бъде ефективен преходът към кръгова икономика в строителството е необходимо тясно сътрудничество и партньорство между всички заинтересовани страни.