Новини
11 юни 2016

Отвори врати „Уни хоспитал“ в Панагюрище

Най-голямата еднократна инвестиция в болница за последното десетилетие е факт. На 11 юни заработи многопрофилната болница „Уни хоспитал“ в Панагюрище.

Тя е специализирана в лечение на онкологични заболявания и досега в нея са вложени 92 млн. лв. Инвеститор в проекта е дружеството „Асарел Панагюрище Здраве“, а строителството беше поверено на „ГБС Пловдив“.

МБАЛ „Уни Хоспитал“ разполага с техника на световно ниво и висококвалифицирани медицински специалисти, работещи в 36 специалности, които имат най-високо ниво на компетентност.

В болницата има 19 стационарни и 8 диагностични клиники и отделения, за които комплексният подход е водещ. Над 700 души медицински и немедицински персонал се грижи за пациентите по правилата на добрата медицинска практика. Комплексът разполага с 310 легла, които са разположени в комфортни двойни и единични стаи, свързани с модерни комуникации. Функционално свързаните звена в болницата осигуряват навременна и висококвалифицирана индивидуална помощ – от спешното отделение през бързата и модерна диагностика, до компетентното и високотехнологично лечение с най-новите световни методи. Всичко това нямаше да може да се осъществи без уникалната за България информационна система за бърза и дистанционна комуникация не само вътре в болницата, а и с всички външни партньори.

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ е вградена единствената българска web-базирана болнична информационна система. Системата има възможност за комуникация с медицинска апаратура – пациентски монитори и телеметрия, инфузионни помпи, лабораторни апарати, роботи за разтваряне на цитостатици, и с използвани от лечебното заведение други софтуерни програми като PACS, лекарствени пакетиращи системи, счетоводни, ТРЗ програми. Може да работи на различни устройства – компютри, таблети, лаптопи, смартфони, което допълнително улеснява екипите при медицинското обслужване.

Особено важно място в болницата заема Модерният център за комплексно онкологично обслужване.

В Онкологичния център са внедрени двата най-добри за България и за Югоизточна Европа мултимодални медицински линейни ускорителя от най-високия клас в света. Окомплектовката им покрива всички показания на алтернативните технологии в комбинация с всички модерни техники за конвенционална лъчетерапия, заедно със система за стереотаксична радиохирургия. Тя позволява извършването на широк кръг радиохирургични манипулации и използва нова технология за проследяване на тумора в реално време.

Високите технологии позволяват да се въведат едновременно съчетаване на образни диагностични методи (компютърен томограф, магнитен резонанс, позитронно-емисионeн томограф /ПЕТ-СТ/, ултразвукови методи и други) с оперативни интервенции, най-модерни инвазивни методи, телекомуникационни връзки с водещи центрове във всички специалности, което ще предостави на българските пациенти качество от световно ниво.

За целта е оборудван хирургичен комплекс с първата за България и Югоизточна Европа хибридна операционна зала с роботизиран ангиограф, където екипи от различни специалности ще провеждат едновременно операции и интервенции. В панагюрския болничен комплекс е внедрена уникална система за профилактика и противодействие на вътреболничните инфекции с възможности за осъществяване на регионална програма. Свръхмодерната микробиологична лаборатория за изключително бърза и прецизна диагностика позволява за 5 минути да бъде определен причинителят на инфекцията, а до 6 часа да стане ясно и нужното лечение.