Новини
31 май 2023

Решение Nо: СО-81-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ПУП-ПЗ за ПИ No: 03767.17.247.

Пълният текст на решението можете да намерите тук.