Новини
10 юли 2024

Уведомление за инвестиционно предложение

Предложение на "ГБС Варна" АД за водовземане от подземни чрез съществуващо водовземно съоръжение за промишлено водоснабдяване на логистична база "ГБС Варна" АД. Пълния текст на предложението можете да намерите тук.