Новини
06 юни 2023

Уведомление

Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

В изпълнение на изискванията на българското законодателство „Главболгарстрой“ АД и „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД имат изградени и функциониращи вътрешни канали за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз съгласно задълженията на дружествата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Законът“).

Редът и условията за подаване на сигнали са регламентирани в приетите Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на „Главболгарстрой“ АД и „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД. Защитата се предоставя на работници, служители и други категории лица, които могат да подават сигнали за нарушения или да получат защита по този ред. Могат да бъдат подавани сигнали за нарушения в определени области на правото. Категориите лица и съответните области на правото са посочени подробно във Вътрешните правила, както и в Закона.

Сигнали могат да бъдат подавани до отговорния служител устно чрез лична среща, както и писмено на следните имейли: whistleblowing@gbs-bg.com – за „Главболгарстрой“ АД и whistleblowing@gbs-is.com – за „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, използвайки утвърден формуляр.

Формуляр за подаване на сигнал, както и копие на Вътрешните правила, са достъпни в стая № 839 при отговорните служители Виолета Иванова за „Главболгарстрой“ АД и Диляна Илиева за „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД. Можете да се обръщате към отговорния служител за всякаква информация и разяснения по темата, включително за насрочването на лична среща за подаване на сигнал, в стая 839,  телефони: 0877653963 – Виолета Иванова и 0885613647 – Диляна Илиева.

Обръщаме внимание, че, като отговорни работодатели „Главболгарстрой“ АД и „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД ще разгледат добросъвестно всеки получен сигнал в рамите на Закона. Бихме искали да обърнем внимание обаче, че регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс. В тази връзка „Главболгарстрой“ АД и  „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД си запазват правото да предприемат всички позволени правни и фактически действия за защита на доброто име и репутация на дружествата от подобни злонамерени сигнали.

23 май 2023 г.

„Главболгарстрой“ АД

„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД