Новини
16 ян. 2024

В търсене на решения: Форумът на Euromoney за Централна и Източна Европа даде гласност на предизвикателствата в региона

Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой“ говори за връзката между инфлацията и зеления преход в сектор строителство

 

За 29-та поредна година, водещият форум на Euromoney във финансовия сектор за ЦИЕ събра представители на Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, заместник финансовите министри на Грузия, Армения и Украйна, държавни секретари на Република Хърватия и Унгария, ключовите управители на централните банки в региона, инвестиционни посредници и представители на бизнес общността по темите за финансовите и икономически предизвикателства, пред които се изправят страните от региона.

Заместник министърът  на финансите на Грузия Мирза Гелашвили обясни 5-процентният ръст на БВП в страната с амбициозната програма за реформи, която Грузия следва, ниската данъчна ставка и „разумното харчене“ на данъците. Според Хрвойе Буянович, държавен секретар в Министерството на икономиката и устойчивото развитие в Хърватия, където повишението на БВП е 3% - основно благодарение на износа, последните години са били трудни за страната, защото са преминали през трудности като земетресения, проблеми с веригата за доставки и геополитическа несигурност, но строгата фискална политика е спомогнала за справяне със ситуацията.

Държавният секретар по макроикономическите и международни въпроси към Министерство на финансите на Унгария Тибор Тот също коментира предизвикателствата, с които се справят поради високите цени на енергията и произтичащата от това инфлация. „Въпреки че икономическият растеж е висок и устойчив, той не може да покрие инфлацията и БВП е отрицателен“, каза той.

Като лектор на събитието, главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов сподели своите наблюдения по отношение на динамиката в сектор строителство, икономическите фактори, свързани с инфлацията и зеления преход, „прегряването“ на пазара на труда в България и намаляването на производителността. Ангелов засегна темата за ефективните държавни политики като инструмент за балансиране и насърчаване на устойчивостта. Инвестициите в зелени технологии и инфраструктура, породени от стремежа към устойчивост в различните индустрии, ни движат напред в разрешаването на глобалните проблеми с околната среда, но в същото време те могат да увеличат инфлацията, смята той.

„Зеленият преход в строителната индустрия може да доведе до повишено търсене на устойчиви строителни материали и енергийно ефективни технологии. Тази промяна обаче може също така да доведе до по-високи първоначални разходи и повишено търсене на устойчиви материали, което потенциално ще допринесе за инфлацията в сектора. Държавните стимули и подкрепящи политики могат да смекчат предизвикателствата и да насърчат индустрията да възприеме екологосъобразни практики, без да повлияе значително на инфлацията в сектора.“, казва Ангелов и допълва в конкретика, че такива стимули могат да бъдат данъчни кредити или субсидии за използване на устойчиви материали и прилагане на енергийно ефективни строителни практики.

„Трябва да имаме предвид, обаче, че ако тези стимули предизвикат скок в търсенето без съответстващо на това увеличение на предлагането, това може да доведе до по-високи цени на материалите и работната ръка, а оттам до увеличаване на инфлацията в строителния сектор. Ефективните политики трябва да постигнат баланс за насърчаване на устойчивостта, без да причиняват неоправдана инфлация.“

Като устойчив подход, който може добре да се комбинира с този тип мерки, главният изпълнителен директор на ГБС посочи преминаването от линеен към кръгов модел при използването на ресурсите в строителната индустрия. Това означава намаляване на отпадъците от строителство и разрушаване, внедряване на практики за рециклиране в строителния процес, производство на висококачествени рециклирани материали, проектиране на сградите с мисъл за демонтаж, за да се улесни повторната употреба на материала и селективното разрушаване.

„Добър пример за такъв кръгов модел е проект MOBICCON-PRO,по който Главболгарстрой работи. Той се съфинансира от ЕС по линия на най-голямата европейска програма за изследвания и иновации „Хоризонт Европа". Това е пилотен проект за окомплектоване на мобилна инсталация за производство на висококачествени и иновативни строителни материали от отпадъци от строителство и разрушаване и интегриране на затворен цикъл на рециклиране на водата /без отпадъчни води/."

Oтносно кои са водещите двигатели на ESG трансформацията в Централна и Източна Европа - ЕС, правителства, капиталови инвеститори и компании - Емил Ангелов сподели виждането си, че ако доскоро водещи в процеса са били европейските институции и националните правителства, в последните години движеща сила са компаниите, които вече виждат практическите ползи от ESG трансформацията на бизнеса си. Последната се изразява в повишена корпоративна репутация и най-вече потребителско търсене на устойчиви продукти и решения.

Водещото събитие за световните банкови и финансови пазари ще продължи и в утрешния ден със среща на върха по темата за насърчаване на секюритизацията в Централна и Източна Европа.

Емил Ангелов пое позицията на главен изпълнителен директор и заместник председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг" от началото на 2024-та. Ангелов има над 30 години опит в банковия и финансов сектор, заемайки висши мениджърски позиции в различни банкови и лизингови групи както с българска, така и с международна собственост. През 2010 г., успоредно с отговорностите му като заместник главен изпълнителен директор на „Банка Пиреос България", той поема позицията на главен изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на няколко лизингови компании на групата „Пиреос", които управлява до успешната им продажба на български финансов инвеститор през 2016 г. Същата година става главен изпълнителен директор на „Банка Пиреос България" и запазва тази функция до юни 2019 г. След 2019 г., Емил Ангелов сменя основния си професионален фокус и се пренасочва към сектора на недвижимите имоти и строителството, отново на високи мениджърски позиции.