Обява
18 апр. 2024

Специалист ПТО в строителството (София)

Фирма „Главболгарстрой“ АД търси да назначи Специалисти ПТО в строителството:

Задължения и отговорности:

 • Участва в изготвянето на документацията при участие на фирмата в тръжни процедури;
 • Организира, отчита и осъществява контрол на СМР на обекта;
 • Следи за изпълнението на линейните графици;
 • Следи за работата на подизпълнителите;
 • Изготвя количествени сметки;
 • Изготвя актове за извършени работи;
 • Следи за изпълнението на линейните графици;
 • Следи за работата на подизпълнителите.

Изисквания за длъжността:

 • Висше техническо или строително образование;
 • Професионален опит – не по-малко от 2 години;
 • Познаване на нормативната уредба в детайли;
 • Опит в работа с техническа документация;
 • Опит в планиране и отчитане на строителството;
 • Kомпетентност в сферата на ценообразуване и актуални стандарти в строителството;
 • Много добро владеене на Microsoft Office, AutoCAD; Building Manager;
 • Добро владеене на английски език писмено и говоримо;
 • Прецизност и последователност;
 • Оперативни и аналитични умения.

Нашето предложение:

 • Възможност за лична и професионална изява;
 • Дългосрочно и перспективно сътрудничество;
 • Работа на постоянен трудов договор;
 • Редовно и коректно заплащане;
 • Работа в разрастваща се фирма с млад и професионален екип;
 • Коректни условия на труд и стимулиращo възнаграждение

Месторабота:
Централен офис на фирма „Главболгарстрой“ АД, гр. София

Лице за контакти:
инж. Петър Живков
телефон: 0878 600 154
Email: pjivkov@gbs-bg.com

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.