Обява
18 апр. 2024

Технически ръководител в строителството (София)

Фирма „Главболгарстрой“ АД търси да назначи Технически ръководител в строителството:

Задължения и отговорности:

 • Цялостна организация по изпълнение на строителния обект;
 • Вземане на самостоятелни решения в процеса на работа;
 • Отговорност за спазване на трудовата и технологична дисциплина;
 • Съблюдаване и спазване на фирмените стандарти за качество;
 • Комуникация с институции и свързващи звена в процеса;
 • Отговорност за спазване сроковете зададени по график;
 • Контрол на съпътстващите материални разходи и финансови разчети;
 • Своевременна отчетност пред ръководителя за изпълнение на обектите.

Изисквания за длъжността:

 • Висше/средно строително образование;
 • Квалификация – строителен инженер/специалист;
 • Специалност ПГС, ССС или др. в областта;
 • Опит като технически ръководител в строителството;
 • Компютърна грамотност – добро ниво обслужващо длъжността;
 • Познаване на действащите нормативни документи;
 • Знания за разчитане на проектната документация;
 • Ръководни и организационни умения, изградени с опита;
 • Нагласа за динамична заетост и експедитивност;
 • Свидетелство за МПС – категория В – активен шофьор.

Нашето предложение:

 • Възможност за лична и професионална изява;
 • Дългосрочно и перспективно сътрудничество;
 • Работа на трудов договор;
 • Редовно и коректно заплащане;
 • Работа в разрастваща се фирма с млад и професионален екип;
 • Коректни условия на труд и стимулиращo възнаграждение.

Месторабота:
Строителен обект на фирма „Главболгарстрой“ АД в гр. София

Лице за контакти:
инж. Петър Живков
телефон: 0878 600 154
Email: pjivkov@gbs-bg.com

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.