Проект

„БИОВЕТ“ Разград

Възложител
„Биовет“ АД
Местоположение

гр.Разград

Период на реализация
януари 2018г. – декември 2019г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител част „Конструкция“
Характер на работите

Включва два отделни  обекта:

  • Инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с РЗП над 27 000 м2
  • Административно-битова сграда и лаборатория с РЗП 10 250 м2
Технически характеристики

Строежът на Инсталацията за производство на имуногенни фармацевтични продукти представлява сглобяема стоманобетонова сграда над кота +0,00 и монолитна конструкция на подземните галерии.

Фундирането се състои от изливни стоманобетонни пилоти с Ф1500 см и дълбочина 12 м под всяка колона.