Проект

Клиника за неотложна помощ, гр. Атирау

Възложител
„Боб Дастмалчи, Тенгизшевроил“ ООД
Местоположение

гр. Атирау, Казахстан

Период на реализация
Февруари, 1997г. – Март, 1998г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Строителство на нова сграда към съществуващата болница
  • Проектиране и строителство “до ключ” на специализирана болница за спешна медицинска помощ, изгаряния и сърдечно-съдова хирургия
Технически характеристики
  • Клиника за спешна медицинска помощ; отделение за изгаряния; кардиология и хирургия; 3 операционни зали; 2 травматологични зали; 4 отделения за интензивна терапия; стационар с 46 легла
  • Технологично проектиране, доставка и монтаж на специални системи и мебели;
  • Изпълнение на всички сградни инженерни системи и цялостната инфраструктура