Проект

Книжна борса „Искър“

Възложител
Полиграфически комбинат „Димитър Благоев” ООД
Местоположение

ул. Поручик Христо Топракчиев №11, София, България

Период на реализация
август 2008 - май 2009
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен Изпълнител
Характер на работите

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи “до ключ”.

Технически характеристики

Търговски център за търговия на едро с книги и книжна конфекция.