Проект

Компресорна станция Петрич

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение

Петрич, България

Период на реализация
Септември, 2013 г. – Юни 2016 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен Изпълнител, лидер на Консорциум
Характер на работите

Реконструкцията на КС “Петрич”, включва разширение на наличната площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на един нов газотурбинен компресорен агрегат. В изпълнението на проекта участва и американската компания Solar Turbines като производител и доставчик на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.

Новеното съоръжение дава възможност за работа в пълен реверсивен режим и доставки двупосочен обмен на пълния капацитет от 3 млрд.м3/год. газ с Гърция.