Проект

Национален стадион „Васил Левски“

Възложител
1-ви и 2-ри етап: Министерски съвет на Р.България – Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС) 3ти етап: Министерство на младежта и спорта
Местоположение

София, България

Период на реализация
юли 2001- септември 2003
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
 • Инженеринг и изпълнение “до ключ” на цялостна реконструкция
 • Проучване и проектиране
 • Организация на строителните работи в градския център
 • Строителство – конструктивни, архитектурни и инсталационни работи (сградни и площадкови мрежи)
 • Доставка и монтаж на съоръжения и технологично оборудване
 • Подготовка и въвеждане на обекта по етапи на изпълнение
 • Изпълнение и инженерингов проект – съобразно с препоръките на FIFA и UEFA за изискванията, на които трябва да отговарят спортните съоръжения
 • Оформяне на околното пространство, прилежащо на стадиона, включително паркинги за автомобили и автобуси
Технически характеристики
 • Сграда с административен сектор, многофункционални спортни зали, обществено-обслужващ сектор, ресторанти, кафе – сладкарници, музей на спортната слава, медицински център с пълна окомплектовка за рехабилитация, складови, сервизни инсталационни помещения, зала за пресконференции; съблекални за отбори (състeзатели) и съдийска стая; барчета, и други помещения
 • Осигуряване на нови трибунни конструкции; футболен терен с дренажна, отоплителна и поливна системи и лекоатлетическа писта; озвучителна система
 • Изпълнение на огради, бариери и други преграждания, обезпечаващи безопасността на зрителите;
 • Информационно табло, съоръжения и системи за сигурност и контрол