Проект

Полиграфия Офис Център Фаза II

Възложител
AG Capital, Northridge Capital
Местоположение

София, България

Период на реализация
Юли 2016 г.- Октомври 2017 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Конструктивни, архитектурно-строителни, реставрационни и инсталационни работи

Технически характеристики

РЗП : 12 600 кв.м