Проект

Производствена база за мебели „Виденов“

Възложител
Ви Джи Глобал ЕАД
Местоположение

Ямбол, България

Период на реализация
април 2021 – юни 2022
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи.

Проектът включва дейности по изграждане на нови и преустройство и оборудване на вече изградени складови сектори с цел оптимизация на процесите в предприятието, изграждане на помещения като компресорно, зарядно (за зареждане на транспортни колички и мотокари) и помпено помещение с резервоар.

Технически характеристики
  • Производствени площи: цехове за корпусна мебел, мека мебел и индивидуално производство; силози; помещения за почивка; коридори; санитарни възли; съблекални; помпено помещение с резервоар: 31 481,08 м²
  • Склад готова продукция: 8 040,00 м²
  • Склад за картон: 750,40 м²
  • Офисни помещения: 461,20 м²
  • Складови зони: 4 822 м²

Градоустройствени показатели:

  • ЗП: 45 575,77 м²
  • РЗП: 46 426,72 м²