Проект

Реконструкция и разширение на СБАЛ “Св. Екатерина“

Възложител
СБАЛ “Св. Екатерина”
Местоположение

гр. София, България

Период на реализация
2002г. – 2003г
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
 • Строителство “до ключ”
 • Реконструкция на специализираната клиника “Св. Екатерина”- блокове 1 и 2
 • Довършителни работи: фасадни и интериорни
 • Компютъризация на всички работни места и връзка с компютъра – майка на болницата;
 • Благоустройство на околосградното пространство, подходи, рампи, стълби, настилки и озеленяване
 • Сградни инженерни системи
Технически характеристики
 • РЗП 2 880 м2
 • Сектори функционална диагностика
 • Лечебно-спомагателни (аптека)
 • Стопански и обслужващи звена
 • Учебно- административен сектор