Проект

УСБАЛ по онкология, гр. София

Възложител
Министерство на здравеопазването
Местоположение

София, България

Период на реализация
август 2012 - ноември 2015
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по Онкология – ЕАД, София
Характер на работите

Нова триетажна сграда, остъклена топла връзка към съществуваща сграда, ремонт приземен етаж на съществуваща сграда. Изпълнени монолитна конструкция,в т.ч. 4бр. бункери за линейни ускорители от баритобетон с дебелина на стените от 100см до 185см, и плоча с дебелина от 170см до 200см, Довършителни архитектурно-строителни работи, електроинсталации, ВиК инсталации, ОВК инсталации, технологични студови инсталации, външни връзки, вертикална планировка, пътни работи и озеленяване.

Технически характеристики
  • РЗП: 4193.49 м2 ново строителство и 1616.90 м2 ремонт на съществуващи помещения
  • ЗП: 2105.74 м2 ново строителство и 1616.90 м2 ремонт на съществуващи помещения