Проект

Винарска изба „Загрей“

Възложител
„Загрей” АД
Местоположение

с. Татарево, България

Период на реализация
Октомври 2004 г. – Септември 2005 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Изкопни работи и укрепителна конструкция на изкопа
  • Отводнителни и дренажни работи
  • Груб строеж – земни работи, стоманобетонови работи
  • Вертикална планировка
  • Довършителни работи