Проект

Жилищна сграда „Смирненски“

Възложител
ГБС Пловдив АД
Местоположение

Пловдив, България

Период на реализация
януари 2017 – декември 2018
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Инвеститор, главен изпълнител
Характер на работите
 • Груб строеж
 • Довършителни работи
 • Вертикална планировка, озеленяване
 • Улична и тротоарна настилка
Технически характеристики
 • УПИ площ 2825,00 кв. м
 • Кинт. 2,5
 • Макс. РЗП 7062,50 кв. м
 • Пзастр. макс. 50% = 1412,50 кв. м
 • Позел. мин. 30% = 847,50 кв. м
 • Проектни показатели:
 • РЗП 7 060,00 кв. м
 • Застроена площ 820,70 кв. м
 • Пзастр. 29%
 • Озеленена площ 896,18 кв. м
 • Позел. 31,7%
 • Площи по нива:
 • Сутерен (кота -3,23) 1 926,6 кв. м
 • Партер (кота ±0.00) 820,7 кв. м
 • Етаж 1 (кота +3,53) 1 052,7 кв. м
 • Етаж 2 (кота +6,43) 1 322 кв. м
 • Етаж 3 (кота +9,33) 1 309,4 кв. м
 • Етаж 4 (кота +12,23) 1 216,2 кв. м
 • Етаж 5 (кота +15,13) 1 023,8 кв. м
 • Етаж 6 (кота +18,13) 315,2 кв. м
 • РЗП с включен сутерен 8 986,6 кв. м