„БИОВЕТ“ Разград

Възложител:

„Биовет“ АД

 

Местоположение:

гр.Разград

 

Период на реализация:

януари 2018г. – декември 2019г.

 

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен изпълнител част „Конструкция“

 

Характер на работите:

Включва два отделни  обекта:

  • Инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с РЗП над 27 000 м2
  • Административно-битова сграда и лаборатория с РЗП 10 250 м2

 

Някои технически характеристики:

Строежът на Инсталацията за производство на имуногенни фармацевтични продукти представлява сглобяема стоманобетонова сграда над кота +0,00 и монолитна конструкция на подземните галерии.

Фундирането се състои от изливни стоманобетонни пилоти с Ф1500 см и дълбочина 12 м под всяка колона.

Biovet-Razgrad-