ПОСЛЕДНИ СЪОБЩЕНИЯ

Научете повече за най-новите дейности и проекти на Главболгарстрой, нашата позиция по отношение на устойчивостта и нашия отпечатък върху строителната индустрия.

Съобщения 29 мар. 2024

Съобщение за инвестиционно намерение

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС  и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД уведомява,...
Съобщения 12 окт. 2023

Регионална инспекция по околната среда и водите – София РЕШЕНИЕ № СО – 154 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ № СО - 154 - ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка .pdf...
Съобщения 04 авг. 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

  УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от  „ФЛОРА ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД относно реконструкция и преустройство на хотел "Флора". Пълният текст на уведомлението можете да намерите тук.  ...
Съобщения 06 юни 2023

Уведомление

Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения В изпълнение на изискванията на българското законодателство „Главболгарстрой“ АД и „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД и...
Съобщения 31 май 2023

Решение Nо: СО-81-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ПУП-ПЗ за ПИ No: 03767.17.247. Пълният текст на решението можете да намерите тук....
Съобщения 04 май 2023

Съобщение за инвестиционно намерение

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС  и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД уведомява,...