Подкрепа
01 дек. 2023

Подкрепяме социални каузи, които дават алтернатива на хора в сложна житейска ситуация

През 2023-та припознахме каузата на спортно-социалното училище във Видин и обединихме усилия с фондация "Реал Мадрид" и фондация "Приятели на спорта", за да гарантираме развитието и социалната интеграция на над 80 деца в неравностойно положение.