Новини
13 юни 2023

Общото събрание на Eurogas се проведе в Рим миналата седмица

Като активен член на асоциацията, „Главболгарстрой“ взе участие в Общото събрание на Eurogas, европейската асоциация, която обединява компании, работещи в газовия сектор в Европа, миналата седмица в Рим.

Дискусиите бяха фокусирани върху целите на сдружението, утвърждаване на годишния бюджет и изборa на президент и членове на Управителния съвет на организацията. Мнението по наболели и важни въпроси на всички членове беше високо оценено и взето под внимание. Очертани бяха и критичните теми, по които позицията на Европа и всички страни-членки е от съществено значение за гарантиране на независиност при доставките, съхранение и адекватно дистрибутиране на необходимите количества горива.

В рамките на събитието, председателят на Управителия съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ г-н Калин Пешов имаше възможността да обсъди с президента на Асоциацията Дидие Холо състоянието на газовия пазар в България и мерките, които са предприети за диверсификацията на доставките и преноса на природен газ в страната.

Към момента „Главболгарстрой“ е главен изпълнител на няколко ключови енергийни проекта от национален интерес като разширението на капацитета на подземно газохранилище „Чирен“ и изграждането на междусистемната газова връзка между България и Сърбия.

Общото събрание бе предшествано от кръгла маса на тема „REPowerEU: Декарбонизация и сигурност на доставките на газ“, където участниците засегнаха въпроса за централното място на газовия сектор от гледна точка на декарбонизацията на икономиките и политическите и регулаторни избори с оглед на надеждния, устойчив и конкурентен преход. Кръглата маса, модерирана от Алесандро Спечиале, директор на Bloomberg за Рим, беше открита с послание от министъра на околната среда и енергийната сигурност Джилберто Пикето Фратин и реч на Рууд Кемпенър, член на кабинета на европейския комисар по енергетиката, Кадри Симсън.