Новини
28 мар. 2024

Гарантиране доставките на природен газ и декарбонизацията – теми на годишната регионална конференция на Eurogas в Словения

Главболгарстрой, представлявана от Павел Валодзка, който ръководи офиса на компанията във Виена, участва в ключови дискусии на Годишната регионална конференция на Eurogas, проведена в Словения. Конференцията, която традиционно проследява предизвикателствата и възможностите в газовия сектор, тази година постави акцент върху критичните теми за гарантиране доставките на природен газ и насърчаване на декарбонизацията.

В рамките на събитието бе разгледан сериозният потенциал на водорода и зелените газове, както и стратегическата им роля като надежднo допълнение към възобновяемите източници на енергия, особено предвид възможностите за съхранение, които предоставят. Внимание бе обърнато и на значението на биометана и нуждата от подобряване на свързаността чрез газопроводи, които допълнително да допринесат за регионална стабилност.

Като ключова за диверсификацията на газовите доставки в Европа, с основен принос на Съединените щати, бе определена ролята на втечнения природен газ (LNG). Това се случва на фона на близо пет пъти по-високите разходи за европейските потребители спрямо тези в САЩ и Азия, което очерта и спешната необходимост от инфраструктурни и регулаторни промени и „гъвкава“ инфраструктура, прогнозирайки стабилно търсене на природен газ през следващите десетилетия. Акцентът беше поставен върху диверсификацията, съхранението и сигурността на доставките, като крайъгълен камък за устойчиво енергийно бъдеще.

Подчертавайки необходимостта от специализиран подход по отношенние развитието на инфраструктурата в държавите-членки на ЕС, дискусиите посочиха като критично важно разширяването на LNG терминалите и интегрирането на Южния коридор и хранилищата за LNG в Гърция и Турция в газовата мрежа на ЕС.

Визията за европейска водородна мрежа, едновременното развитие на възобновяемите газове наред с водорода и призивът за по-високи цели на екологичните политики, бяха другите важни теми на събитието. Изразен бе колективен стремеж към интегриране на устойчиви решения в газовия сектор и извървяването на още една стъпка напред по пътя на индустрията към декарбонизация.