Новини
09 дек. 2020

„Главболгарстрой“ и „Renovate Europe“ обсъдиха възможности за съвместно сътрудничество

„Главболгарстрой“ и „Renovate Europe“ обсъдиха възможности за съвместно сътрудничество в рамките на проведена среща днес.

Двете страни говориха по темата за поставените на ниво ЕС приоритети за обновяване на европейския сграден фонд и удвояване процента на саниране, с цел намаляване на CO2 емисиите и справяне с проблема, свързан енергийната бедност. Публикуваната от Европейската комисия през м. октомври 2020 г. Стратегия за „Вълна на саниране/обновление“ има за своя приоритетна задача именно подобряването на енергийните характеристики на сградите и постигането на по-високи нива на енергийна и ресурсна ефективност.

В рамките на разговорите, както „Renovate Europe“, така и „Главболгарстрой“ представиха свои проекти и инициативи в областта на обновяването на сградния фонд и енергийната ефективност. Двете страни изразиха готовност за бъдещо съвместно сътрудничество по тези стратегически за Комисията теми на ниво ЕС (посредством Представителния офис на българската компания в Брюксел), а също така и на регионално/местно равнище в България.

*Стартиралата през 2011 г. кампания „Renovate Europe“ е инициатива на EuroACE – Европейският алианс на компаниите за енергийна ефективност на сградите. „Renovate Europe“ е насочена към намаляване енергийната консумация на сградния фонд в ЕС с 80% до 2050 г., с оглед постигането на почти нулеви енергийни сгради до средата на века. Това е единствената кампания на ниво ЕС, която се фокусира изцяло върху обновяването на европейския сграден фонд, като поставя високо в дневния ред темите за енергийно ефективни ремонти и ресурсна ефективност.