Новини
30 апр. 2024

Главболгарстрой обединява сили с HILL International, Honeywell, Emerson и CRC Evans за стратегически енергиен проект в България

Обединението участва в търга за строителството на „Вертикален газов коридор“

 

За целите на проекта за изграждане на т.нар. „Вертикален газов коридор“, който ще повиши капацитета за пренос на природен газ в точките за междусистемно свързване Кулата - Сидирокастро в посока от Гърция към България и Негру Вода - Кардам в посока от България към Румъния, Главболгарстрой влиза в партньорство с едни от най-големите технологични и инженерингови компании - HILL International, Honeywell, Emerson и CRC Evans.

Трите лота на проекта включват лупинг от Кулата до Кресна, преносен газопровод от Пиперево до Перник и лупинг от Рупча до Ветрино. Лот 1 - лупинг от Кулата до Кресна и Лот 2 - преносен газопровод от Пиперево до Перник, ще се реализират в три паралелно изпълнявани етапа, а Лот 3 -  лупинг от Рупча до Ветрино - в два паралелни етапа.

Лупингът от Кулата до Кресна включва линейна част, станция за очистване на газопровода „Кулата“ и станция за очистване на газопровода „Кресна”. Проектът предвижда изграждане на газопровод с високо налягане с диаметър 700 мм и дължина около 48 км, както и съпътстващите го технологични съоръжения.

Преносният газопровод от Пиперево до Перник ще се състои от линейна част, станция за очистване на газопровода „Пиперево 2” и автоматична газоразпределителна станция „Радомир“. Проектът включва изграждане на газопровод с високо налягане с диаметър 500 мм и дължина около 53 км, АГРС „Радомир“ и газопроводно отклонение към него, както и съпътстващите го технологични съоръжения.

В третата позиция - лупинг от Рупча до Ветрино има линейна част и станция за очистване на газопровода „Ветрино” - изграждане на газопровод с високо налягане с диаметър 1200 мм и дължина около 61 км и съпътстващите го технологични съоръжения.

Проектите за повишаване на капацитета от Гърция към България и от България към Румъния са ключова част от Вертикалния газов коридор и от изпълнението на заложените цели за диверсификация и подобряване сигурността на доставките. Реализацията на проектите ще осигури техническа възможност газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ да осъществи пренос на нарастващи количества природен газ от разнообразни надеждни източници в посока от юг на север.