Новини
17 дек. 2020

На среща провела се на 16 Декември Главболгарстрой и ЕСТР обсъдиха възможности за взаимно сътрудничество

В рамките на тази първа въвеждаща среща, ГБС представи подробно корпоративната си група, някои от реализираните емблематични проекти, както и текущи дейности/инициативи. Беше поставен акцент върху стремежа на компанията към иновации и устойчиви проекти, фокусирайки се по-конкретно върху текущи проекти и партньорства по програма „Хоризонт 2020“.

От своя страна ЕСТР разкри своята основна мисия, цели, текущи проекти и инициативи, акцентирайки върху разработването на нови стратегии за „развитие и иновации“, които да подобрят конкурентоспособността, както и да посрещнат социалните нужди и екологичните предизвикателства. Други теми, които бяха засегнати по време на разговорите, включваха стратегически предизвикателства като енергетика, промени в климата, ефективност и устойчивост, които са критично важни за строителния сектор и е необходимо да бъдат адресирани посредством интегриран подход.

Двете страни се съгласиха да продължат така установения диалог и партньорство, както на ниво Брюксел, така и  на местно ниво в България.

*ЕСТР е водеща членска организация, която насърчава и влияе на бъдещето на Built Environment. Основана през 2004 г., ЕСТР обединява общата мисия на European Built Environment, от името на своите членове. ЕСТР има около 140 членски организации, както и над 800 индивидуални членове от строителния и други сектори по веригата на „Built Environment“.