Новини
26 дек. 2021

Главболгарстрой партнира с „EUROGAS“ по теми, свързани с бъдещето на газовата инфраструктура и пазара на природен газ

Дъщерната компания от групата ГБС – „Главболгарстрой Интернешънал“ АД се присъедини към асоциацията в края на 2021 година. ГБС е единственият член в европейската структура от България, в която до този момент нямаше представителност от страната.

След поредица проведени в Брюксел срещи и разговори в рамките на календарната 2021 г. между „Главболгарстрой“ и EUROGAS, българската строителна компания взе решение да се присъедини към мрежата на влиятелната европейска асоциация, представляваща търговците на едро и дребно, както и газоразпределението.

EUROGAS е организация, създадена през 1990 г., която до преди включването на „Главболгарстрой Интернешънал“ АД в структурите й, обединяваше 56 компании и асоциации от 24 държави. Асоциацията подкрепя ролята на газа в енергийния микс, посредством осигуряването на диалог между големи европейски индустриални представители, световни газови добивни/ разпределителни компании и съответните ЕС институции и регулаторни органи.

Подкрепяйки гладкото функциониране на вътрешния Европейски газов пазар, EUROGAS не оставя встрани, а допринася активно и за постигането на амбициозните климатични цели на Общността. Визията на организацията е насочена към силен и интегриран пазар на природен газ, който е в подкрепа на активните дейности и политики за енергийната ефективност, намаление на въглеродните емисии, производство/пренос на енергия от възобновяеми източници, производство и транспортиране на възобновяем газ, водород и др.