Новини
26 ян. 2023

Главболгарстрой приключи изграждането на новия Център по растителна и системна биология и биотехнологи в Пловдив

Приключи изграждането на един от най-дългоочакваните проекти в гр.Пловдив – Център по растителна и системна биология и биотехнологии(ЦРСББ). Научноизследователският център стартира строителство през юли 2020г и приключи януари т.г. с подписването на акт 15. Благодарение на подкрепата на община Пловдив, проектът е разположен върху близо 24 дка и е със застроена площ от 10 032.93 м2.

При реализацията Главболгарстрой изпълни изграждането на научноизследователски лаборатории със специализирани помещения, учебен корпус от пет зали с прилежащите им помещения, административен корпус и оранжерии за развиване на изследователска дейност.

Идеята за проекта започва със създаване на връзки между консорциум PlantaSYST, осъзнавайки необходимостта от разработване на нов изследователски център, който да катализира научното и социално-икономическото развитие на Пловдив. Основен фокус на проекта е позиционирането на ЦРСББ като водеща научна организация в България и югоизточна Европа чрез интегрирането на съвременните знания в областта на генетиката, функционалната геномика и биоинформатиката с цел изучаване на растителните биохимични процеси и транслиране на научното знание в разработването на ценни растителни продукти с потенциално приложение в медицината, фармацията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост.

Изграждането е финансирано чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на стойност 16,6 млн лева.