Новини
19 авг. 2011

„Главболгарстрой“ сключи договор за изграждането на нова летищна кула

На 19 август 2011 г. в присъствието на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Ивайло Московски, генералният директор на ДП РВД, г-н Диян Динев и президентът на „Главболгарстрой Холдинг“ , Симеон Пешов беше подписан договор за работно проектиране и строителство на новата летищна контролна кула на Летище София между ДП РВД и „Главболгарстрой“ АД.

Необходимостта от изграждането на новата летищна контролна кула е свързана с реконструкцията и разширението на Летище София и се явява естествено продължение на развитието на летищния комплекс. От друга страна чрез новата летищна контролна кула ДП РВД ще обезпечи подобряване качеството и ефективността на аеронавигационно обслужване в зоната на летището.

Местоположението на новата летищна контролна кула е западно от сградата на Терминал 2 на летище София, като от архитектурна гледна точка двете сгради взаимно ще се допълват. Разгърнатата застроена площ е над 2 400 кв.м., а височината на сградата ще е 50м.

Прецизно са обмислени и проектирани разположението, функционалното определяне на работните места, площта за оперативната зала за обслужване на въздушното движение и метеорологично обслужване, изискванията за обзор към полосата за излитане и кацане (ПИК) и подходите, излаз на открита площадка за наблюдение и др. Изготвен е анализ по определяне на работните места на ръководителите на полети и редът за разполагане на позициите в контролната зала на новата летищна контролна кула.

По план на изпълнителя новата летищна контролна кула ще бъде издигната за по-малко от десет месеца, като стойността й ще бъде 14 813 030 лева с ДДС. Проектът се финансира изцяло със средства на ДП РВД.