Новини
22 мар. 2024

Конференция за енергийната сигурност и ролята на България се проведе в Европейския парламент

Зам. изпълнителният директор в „Главболгарстрой“ Пламена Ненкова говори за енергийните строителни проекти и стратегията на компанията за внедряване на иновации

 

Конференция на тема "Енергийна сигурност - основа за развитие на европейската индустрия и ролята на България" събра в сградата на Европейския парламент в Брюксел ключови представители на българската и европейска енергетика и промишленост, браншови организации, дипломати, членове на Европейския парламент, синдикалисти, представители на академичните среди, неправителствения сектор и експерти от Европейската комисия.

Основната тема бе ключовата роля на България при изработването на европейски енергийни индустриални политики и прилагането им в реалната икономика. Обсъдено бе и развитието на ядрената енергетика като основна базова мощност за ЕС, ролята на възобновяемите енергийни източници и необходимостта от подобряване свързаността на електроенергийните мрежи в ЕС. Конференцията акцентира върху плана за реиндустриализация на ЕС, ключовото значение на стратегически суровини в България и Съюза, обезпечаването и подготовката на качествени кадри.

В панела посветен на свързаността на енергийните мрежи и ролята на България в региона, Пламена Ненкова представи портфолиото от изпълнени стратегически енергийни проекти от „Главболгарстрой“.

,,Разбираме важността на проектите и поемаме голяма отговорност да работим бързо в пълно съответствие с всички екологични и административни процедури“, каза тя.

Ненкова акцентира върху стратегията на компанията за внедряване на иновации в строителството чрез проекти като планирания водороден в Чирен, който се случва в рамките на партньорство с българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“, Solar Turbines, Honeywell и Pietro Fiorentini.

„Правим всичко възможно да следваме най-новите технологични разработки както по-общо в строителния, така и конкретно в енергийния сектор, да участваме в проекти и да внедряваме най-добрите възможни решения, които могат да осигурят енергийна сигурност и баланс на мрежата“, каза Ненкова и допълни, че енергийната сигурност означава не само наличие на енергия в различни форми, но и наличие на енергия в достатъчни количества, на разумни цени, по навременен и устойчив начин.

Като особено важни за „Главболгарстрой“ Ненкова очерта проектите, по които компанията работи с партньори от научната общност като този за иновативна изолационна пяна "NRG-STORAGE" и проект „MOBICCON-PRO”, включващ изграждането на пилотна мобилна инсталация за производство на висок клас рециклирани строителни материали, които по-късно да бъдат предложени на пазара и да се върнат обратно в строителния процес.

„Това са само част от зелените проекти, които компанията ни развива. Амбицията ни е да се ангажираме все повече с разработката и прилагането на практика на иновативни технологии, производствени решения и продуктови иновации, за която цел работим в близко партньорство с академичните среди и европейски/ глобални технологични производители.

В Брюксел „Главболгарстрой“ взе участие и в стратегическа дискусия на тема „Климатичната цел за 2040: Разговор с индустрията“, организирана от Европейския енергиен форум в сградата на Европейския парламент. На събитието присъстваха голям брой представители на тежката индустрия на европейско ниво, европейски секторни асоциации, евродепутати, ръководители на водещи Генерални Дирекции в Европейската комисия, енергийни компании и др.

Фокусът на разговорите бе върху отделните аспекти на Европейската зелена сделка, Европейския закон за климата, Климатичната цел за 2040, както и върху технологиите, на които се разчита за постигане на амбициозните задачи в т.ч.: технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS); технологии за улавяне и утилизация (CCU), технологии за поглъщане на въглерод (carbon removals) и др.